Medisinsk genetikk

Medisinsk genetikk, læren om arvelige egenskaper og biologiske mekanismer og strukturer med relasjon til arvelighet hos mennesket. Medisinsk genetikk er således den spesialiserte del av genetikken eller arvelæren (se genetikk) som omhandler mennesket.. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Medisinsk genetikk

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 127 artikler: