Francisella, en slekt av gramnegativ stavbakterier. F. tularensis er årsaken til tularemi, «harepest», en sykdom som særlig opptrer hos gnagere, men som kan overføres til mennesket fra syke dyr.