Tularemi, zoonose som forårsakes av bakterien Francisella tularensis (oppkalt etter den amerikanske bakteriologen Edward Francis (1872–1957)), se harepest.