Genominitiativet, internasjonalt initiativ der målsettingen var en fullstendig kartlegging av menneskets arveanlegg i løpet av en 15-års periode fra 1990 til 2005. Se HUGO.