Genominitiativet, et internasjonalt initiativ der målsettingen var en fullstendig kartlegging av menneskets gener i løpet av en 15-års periode fra 1990 til 2005. Se human genomprosjektet.