IEA, den internasjonale ergonomi-organisasjonen, har til formål å få til et bredt, internasjonalt samarbeid for å forebygge arbeidsbetingede belastningslidelser. Norge deltar i organisasjonen gjennom sitt nordiske ergonomisamarbeid.