Ergoterapi

Ergoterapi, fremmer helse gjennom aktivitet og støtter mennesker i å utføre aktiviteter og delta i samfunnet. I ergoterapi anvendes aktiviteter direkte i behandling og opptrening, og indirekte ved å tilrettelegge for gjøremål gjennom tilpasning av omgivelser og bruk av tekniske hjelpemidler.Ergoterapi bygger på at det er en nær sammenheng mellom aktivitetene vi utfører og vår helse. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Ergoterapi

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt