Ergoterapi er et helsefag som handler om å fremme helse gjennom aktivitet, og å støtte mennesker i å utføre aktiviteter og delta i samfunnet. I ergoterapi brukes aktiviteter direkte i behandling og opptrening, og indirekte ved å tilrettelegge for gjøremål gjennom tilpasning av omgivelser og bruk av tekniske hjelpemidler. Fagpersoner utdannet innen ergoterapi kalles ergoterapeuter.Ergoterapi bygger på at det er en nær sammenheng mellom aktivitetene vi utfører og helsen vår. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Ergoterapi

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt