LCAT er i medisin og biokjemi en forkortelse for lecitinkolesterolacyltransferase.