Lecitinkolesterolacyltransferase er et enzym som finnes i blodet og som forestrer kolesterol. Denne forestringen av kolesterol er antagelig av stor betydning for transporten av kolesterol i kroppen. Se også LCAT-syndrom.