MDA, rusmiddel som hører kjemisk og virkningsmessig til ecstasygruppen. MDA dannes i kroppen etter inntak av MDEA og MDMA, men kan også foreligge i ecstasytabletter, dog langt sjeldnere enn MDEA og MDMA. Se ecstasy.