Rusmidler

Rusmidler, stoffer som gir opplevelser av rus, samt forskjellige andre symptomer og tegn på for eksempel stimulering av sentralnervesystemet (med økt våkenhet, økt selvfølelse, nedsatt appetitt), demping av sentralnervesystemet (sløvhet, søvnighet, bevisstløshet) eller hallusinasjoner og andre psykosesymptomer. Alle rusmidler har det til felles at bruken av dem kan føre til utvikling av rusmiddelavhengighet, og forskjellige typer rusmiddelskader. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Erik Sveberg Dietrichs

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Line Marie Berteussen

Inneholder 98 artikler:

G

  1. GHB

Y

  1. yaba