Rusmidler

Rusmidler, stoffer som gir opplevelser av rus, samt forskjellige andre symptomer og tegn på for eksempel stimulering av sentralnervesystemet (med økt våkenhet, økt selvfølelse, nedsatt appetitt), demping av sentralnervesystemet (sløvhet, søvnighet, bevisstløshet) eller hallusinasjoner og andre psykosesymptomer. Alle rusmidler har det til felles at bruken av dem kan føre til utvikling av rusmiddelavhengighet, og forskjellige typer rusmiddelskader.Mellom 10 og 20% av den norske befolkningen får en ruslidelse i løpet av livet og skadelig bruk av alkohol er den vanligste formen.De fleste, men ikke alle, rusmidler er narkotika. Det er stor variasjon på hvor stor dose (gram) av de enkelte rusmidlene som gir rusvirkning og farlige overdoseeffekter (for eksempel respirasjonshemming ved bruk av opiater).Under følger en liste med stoffer som regnes som rusmidler. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Erik Sveberg Dietrichs

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 99 artikler:

G

  1. GHB

Y

  1. yaba