Morgan, enhet for genetisk avstand, definert som lengden av et kromosomalt segment som i gjennomsnitt er utsatt for en overkrysning (rekombinasjon) per gamet (kjønnscelle). Da overkrysning i kjønnscelledannelsen (meiosen) skjer hyppigere hos kvinner enn hos menn, er det mannlige genom ca. 26 Morgan, mens det kvinnelige er 49. Gjennomsnittet for begge kjønn er på 37 Morgan. Se også centi-Morgan.