Nasjonal helseplan, betegnelse på flere dokumenter både av offentlig og ikke-offentlig karakter siden 1980. Begrepet ble på nytt aktualisert i 2006 da regjeringen (Stoltenberg II) la fram Nasjonal helseplan (2007–2010).

Formålet var å presentere status for helsetjenesten i landet og samtidig foreslå politiske handlinger med et tidsperspektiv ut over de årlige budsjettene. Planen presenterte seks bærebjelker som skal prege alle typer helsetjenester:

A) helhet og samhandling i tjenesteytingen

B) demokrati og legitimitet for de beslutninger som fattes

C) nærhet og trygghet ved tjenesteytingen

D) en sterkere rolle for brukeren

E) faglighet og kvalitet i tjenestene

F) sammenhengen mellom arbeid og helse.

Planen la opp til at den nasjonale oversikten og styringen skulle bedres, samtidig som ansvaret for konkrete tiltak i møte med pasientene ble beholdt hos tjenesteyterne. Straks etter fremleggelsen ble planen kritisert for å være uklar, profilløs og uten vilje til å gjøre prioriteringer samt at den ville danne grunnlaget for ytterligere økonomiske problemer i spesialisthelsetjenesten.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.