Helsevesenet er det samlede systemet av tjenester, institusjoner og lovgivning som skal styrke folkehelsen, yte diagnostikk, behandling, rehabilitering og omsorg ved sykdom og skade.Siden cirka år 2000 har man i forvaltningen og i kommunale tjenester i økende grad valgt å benytte begrepet helse- og omsorgstjenester, uten at det reelle skillet alltid er like tydelig.. Hele artikkelen