Helsevesenet er det samlede systemet av tjenester, institusjoner og lovgivning som skal styrke folkehelsen, yte diagnostikk, behandling, rehabilitering og omsorg ved sykdom og skade. Hele artikkelen