Norsk Landsforening for Laryngektomerte, sammenslutning tilknyttet Kreftforeningen for mennesker som har fått fjernet strupen. Foreningen ble stiftet 1967 og driver informasjon, kurs og støttevirksomhet for pasienter, og er meget aktiv i kampen mot sigarettrøyking, som er den hyppigste årsak til strupekreft. Sekretariat i Oslo. Se laryngektomi.