Norsk pasientforening, uavhengig og frittstående pasienthjelpkontor; etablert 1985. Driften er basert på bevilgning fra Stortinget. Foreningen er ikke en medlemsorganisasjon. Foreningen fungerer som en uformell klageinstans når pasienten mener seg feilbehandlet eller har klager på helsetjeneste eller helsepersonell. Mange saker løses på en ubyråkratisk måte, f.eks. ved at det tas direkte kontakt med sykehus eller lege. Pasienten får ved behov hjelp til å føre sin klage videre gjennom de offisielle klageinstansene. Tjenestene er gratis. Kontor i Oslo.