uaktsomhet

Artikkelstart

Uaktsomhet, uforsiktig eller forsømmelig handlemåte. Det foreligger uaktsomhet når et helsepersonell har tilsidesatt en påpasselighet som det er alminnelig oppfatning om at han har plikt til å utvise.

Faktaboks

Også kjent som
culpa

Sanksjoner

I helsepersonelloven kapittel 11 reguleres hvilke reaksjoner som skal gis ved brudd på helsepersonellovens bestemmelser.

Det følger en generell strafferegel i helsepersonelloven § 67 som sier at forsettlig eller grovt uaktsomt overtredelser kan straffes. Det følger videre at offentlig påtale kan skje dersom allmenne hensyn krever det eller dersom Statens helsetilsyn forlanger det.

I erstatningsrettslig sammenheng er det tilstrekkelig at det er handlet uaktsomt for å begrunne erstatningsansvar for helsevesen og helsepersonell. Det regnes som erstatningsbetingende uaktsomhet når en handling som medfører skade, relativt klart avviker fra en god handlemåte, og når man kan bebreide den som foretar handlingen, for det inntrufne.

Norsk pasientskadeerstatning

Norsk Pasientskadeerstatning kan bli erstatningsansvarlig for helsepersonells og helsevesens handlinger også om det ikke er handlet uaktsomt. Bare den som har handlet enten forsettlig eller grovt uaktsomt kan pålegges å yte erstatning for skade som er av ikke-økonomisk art (oppreisning).

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg