PDT er forkortelse for engelsk photo dynamic therapy og det samme som fotodynamisk terapi.