PSM er i medisinen en forkortelse for prostataspesifikt membranantigen.