Prostataspesifikt membranantigen, forkortet PSM, er et protein som er spesifikt for prostata, og som kan påvises i blodet hos pasienter med prostatakreft. Pågående forskningsarbeid vil gi svar på om påvisning av PSM vil få praktisk betydning for pasienter med prostatalidelser.