Pasientskadenemnda er en nemnd som behandler klager på vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning som gjelder helt eller delvis avslag på erstatning etter behandlingssvikt i offentlig og/eller privat helsetjeneste. Se Norsk pasientskadeerstatning.