Pluss – Landsforeningen mot AIDS, organisasjon stiftet i 1999 ved sammenslutning av de to tidligere organisasjonene Pluss (interesseorganisasjonen for HIV-positive i Norge) og LMA (Landsforeningen Mot AIDS). Endret i 2005 navn til HivNorge og er en landsomfattende organisasjon som ivaretar hiv-positives rettigheter og interesser i samfunnet, og som jobber med forebygging av hiv og aids. HivNorge tilbyr informasjon og veiledning om hiv og aids, veiledning om rettigheter, fadderordning for nydiagnostiserte, hivinformanter til utadrettet informasjonsarbeid, nettverk og tilbud for hivpositive og pårørende – og medlemsbladet Positiv, som kommer ut seks ganger i året. HivNorge har både enkeltpersoner (600) og organisasjoner (22) som medlemmer (2005).