Rochalimaea, slekt av små, kravfulle, gramnegative stavbakterier som er mest beslektet med Bartonella. De kan dyrkes på blodagar. Bakteriene overføres med luseavføring. R. quintana gir skyttergravsfeber, mens andre Rochalimaea-arter kan gi katteklorsykdom og basillær angiomatose. Den siste finnes særlig hos aidspasienter.