Rp. er innen medisinen forkortelse for det latinske ordet recipe, 'ta!' på resepter. Med samme betydning brukes også forkortelsen R.