Resept, leges eller tannleges skriftlige eller telefoniske rekvisisjon av legemiddel fra apotek til bruk for bestemte personer, eller til bruk bl.a. i reseptutsteders praksis, på sykehus eller sykehjem. Resepten er gyldig inntil ett år fra den dag den er utstedt eller fornyet.

Reseptpliktige legemidler er klassifisert i tre grupper: Gruppe A omfatter legemidler med stor misbruksrisiko, f.eks. opioider (bl.a. morfin); gruppe B omfatter legemidler med noe mindre misbruksrisiko, f.eks. benzodiazepiner (bl.a. diazepam og nitrazepam) og gruppe C omfatter resten.

Resept for legemidler i gruppe A skal skrives på særskilt blankett, autorisert av Sosial- og helsedirektoratet. Resepter skal alltid påføres pasientens for- og etternavn, fullt personnummer, samt fullstendig adresse. Reseptutstederen skal kreve legitimasjon av pasienten hvis vedkommende er ukjent for ham/henne.

Resepter på legemidler i gruppe A og B er gyldige for én gangs ekspedisjon og kan ikke reitereres (fornyes) med unntak for B-resepter forskrevet for folketrygdens regning (i praksis dreier det seg om fenemal til pasienter med epilepsi).

Resepter på legemidler i gruppe A og B beholdes på apoteket. Resepter på legemidler i gruppe C er gyldige for én gangs ekspedisjon, men kan reitereres.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.