resept

Artikkelstart

Resept er en bestilling av et eller flere legemidler til bruk for bestemte personer eller dyr, eller til bruk i rekvirentens praksis. Rekvirent kan være lege, tannlege, dyrlege, optiker, tannpleier, farmasøyt eller jordmor/helsesøster. Noen av disse gruppene trenger videreutdanning for å få rekvisisjonsrett.

Resepter kan rekvireres både muntlig, skriftlig eller elektronisk (faks eller e-resept). Det er kun skriftlige resepter og e-resepter som kan reitereres (gjentas).

Resepter er i hovedsak gyldige i ett år fra de er skrevet ut. Det finnes to unntak, og begge gjelder kvinner: Resepter på prevensjonsmidler er gyldige i tre år fra de er skrevet ut, og resepter på isotretinoin er kun gyldig i to uker for kvinner.

Reseptpliktige legemidler deles inn i tre grupper

A-resept / narkotikaresept

Legemidler som er klassifisert som sterke narkotiske stoffer må forskrives på en spesialblankett som kalles narkotikaresept eller A-resept. Dette omhandler blant annet morfin og legemidler mot ADHD (Ritalin, Concerta).

B-resept / vanedannende legemidler

Hvis legemiddelet som foreskrives er klassifisert som et vanedannende legemiddel omtales resepten gjerne som B-resept. Dette omhandler blant annet sovemedisiner, sterke smertestillende og reseptpliktige hostestillende midler.

C- resept

Alle andre reseptpliktige legemidler er i gruppe C. Det er kun resepter i gruppe C som kan reitereres, med unntak av A- og B- resepter forskrevet for folketrygdens regning. Apoteket skal alltid beholde A- og B- resepter og vil derfor ta en kopi dersom det er flere ganger på en slik resept. Det er legitimasjonsplikt for å hente legemidler på narkotikaresept og vanedannende legemidler, A- og B-resept, på apoteket. Dersom det hentes for andre skal fullmakt og legitimasjon medbringes for både den som henter og den legemiddelet er til.

Informasjon som er påkrevd på resepten

Reseptblankett skal alltid opplyse om reseptutsteders:

Reseptblanketten skal også inneholde følgende opplysninger om pasienten:

Det skal på resepten gis tilstrekkelige opplysninger om legemidlet, dets doseringsform, styrke eller sammensetning og mengde slik at resepten kan ekspederes korrekt. I stedet for mengde av legemidlet kan dosering og behandlingsvarighet angis.

Ved rekvirering av legemiddel i reseptgruppe A skal mengden av legemidlet angis både med tall og bokstaver.

Ved rekvirering av et legemiddel skal særlig høy eller uvanlig dosering, herunder ved overskridelse av høyeste dosering angitt i godkjent preparatomtale, skrives både med tall og bokstaver. Bruksområde og fullstendig bruksrettledning skal om mulig angis på resepten.

Legemidler til dyr

Opplysninger om dyreeier og dyreslag, og tilstrekkelig identitet på det dyr som legemidlet er rekvirert til, skal påføres resepten. Ved rekvirering av legemiddel i reseptgruppe A og B skal også dyreeiers fødselsdato og -år, og adresse påføres.

Blå resept

Blå resept er resept på medisiner der folketrygden dekker noe av utgiftene. Resepten var tidligere trykket på blå blankett, derav navnet. Folketrygden yter stønad til hel eller delvis dekning av utgifter til viktige legemidler der det er behov for langvarig bruk. Det er fastsatt regler om hvilke sykdommer og hvilke medikamenter som kommer inn under ordningen og hvor stor egenandel som skal betales. De fleste medisiner ved alvorlige, kroniske sykdommer og behandling av såkalte allmennfarlige smittsomme sykdommer som tuberkulose og kjønnssykdommer dekkes av trygden.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg