Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus, fylkeskommunal institusjon opprettet 1992 ved sammenslåing av Brøset sykehus, Haukåsen sykehus og Østmarka sykehus i Trondheim, samt en rekke bo- og behandlingssentre og polikliniske avdelinger i og utenfor Trondheim. Inngår fra 2002 i St. Olavs Hospital HF.