S-fase, syntesefasen av cellesyklus, dvs. fasen der DNA fordobles før celledeling.