S-fase er forkortelse for syntesefasen av cellesyklus, det vil si fasen der DNA fordobles før celledeling.