Celledeling er den prosessen hvor en celle deler seg og blir til to nye celler. Den cellen som deler seg kalles ofte morcelle, og de to nye cellene kalles datterceller. Celledeling er svært viktig i vekst, formering, utvikling og vedlikehold av organismer. Avhengig av celletype og organisme skjer celledeling på ulike måter. Hele artikkelen