SBS er en forkortelse for «syke bygg-symptomer». Se inneklimasykdom.