Inneklimasykdom er en samlebetegnelse på plager som forårsakes av eller tilskrives forhold i innemiljøet. Inneklimasykdom er ingen medisinsk diagnose.

I arbeidsmiljøsammenheng er bruken av begrepet som regel avgrenset til kontorbygg, ettersom industribygninger ofte har egne spesifikke eksponeringer med egne helseutfordringer.

Tidligere ble betegnelsen «syke bygg» brukt om bygninger med inneklimaproblemer, dette uttrykket brukes lite nå.

Symptomer eller plager

Aktuelle symptomer kan variere. Noen vanlig rapporterte er:

  • Kløe og irritasjon i øyne, nese, hals og hud
  • Hodepine, tretthet og konsentrasjonsvansker
  • Hoste, tetthet i brystet og slimdannelse

Et fellestrekk er at plagene bedrer seg når man kommer bort fra arbeidsstedet, som i helger og ferier.

Årsaker

Mange faktorer i innemiljøet kan være aktuelle årsaksfaktorer.

Støv

Støv i luften er en faktor som ofte forverres på grunn av dårlige renholdsrutiner og stor grad av tekstilbruk og lagring av papir i utildekket form. Teppegulv, gardiner og andre tekstiler kan samle opp støv, som frigjøres når man går på gulvet eller luften i rommet kommer i bevegelse. På den annen side kan teppegulv bidra til å fjerne støv hvis de støvsuges ofte med sentralstøvsuger eller støvsuger med godt filter. I noen tilfeller kan støv i ventilasjonskanaler frigjøres til arbeidsmiljøet, særlig ved overtrykksventilasjon.

Luft

Lav luftfuktighet, spesielt om vinteren, kan gi tørrhetsfølelse i øyne (tørre øyne). Høyt CO 2-innhold i luften, på grunn av høy personbelastning i forhold til aktuell luftutskiftning, eventuelt gjenbruk av luft i ventilasjonssystemet kan gi en opplevelse av tett og tung luft.

Høy lufttemperatur kan bidra til en følelse av tett og tung luft.

Fuktighet

Vannlekkasjer med fuktskader av porøse materialer kan gi muggdannelse. Dette kan gi en forverring av astmasykdom.

Andre årsaker

Frigjøring av gasser og partikler fra materialer i lokaler, for eksempel formaldehyd, flyktige organiske forbindelser (VOC) og polyvinylklorid (PVC), samt støv og eksosgasser fra uteluft kan virke irriterende.

Andre forhold

Man bør også være oppmerksom på andre forhold som kan bidra til symptomene, som konflikter og andre organisatoriske og psykososiale forhold. Allergi eller andre underliggende sykdommer hos enkeltindivider kan forsterke plagene.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg