T.a. er innen medisin en forkortelse for tinctura (tinktur) på resept.