Abdominalhernie, samlebegrep for alle former for brokk i bukveggen (også kalt ventralhernie). Kan oppstå i operasjonsarr, i forbindelse med svangerskap eller være medfødt.