Abortivt forløp, av en sykdom, et sykdomstilfelle med usedvanlig lette og kortvarige symptomer.