Acetobacter, eddiksyrebakterier, gruppe stavformede aerobe bakterier som blant annet omdanner alkohol til eddiksyre. Brukes industrielt i eddiksyreproduksjonen og er ansvarlig for at vin eller øl utsatt for luft kan bli sur.