Adenosintrifosfatase, enzym som fremmer avspaltingen av den endestilte fosfatgruppe på adenosintrifosfat (ATP).