Aerotaksi er retningsbestemt bevegelse av en mikroorganisme i samsvar med oksygenkonsentrasjonen, mot høyere eller lavere konsentrasjoner.