Aerotaksi, bevegelse av mikroorganismer i samsvar med oksygenkonsentrasjonen, mot høyere eller lavere konsentrasjoner.