Mikroorganisme, mikrobe, encellet, levende vesen som er så lite at det bare kan sees i mikroskop. Mikroorganismene omfatter bakterier, virus, protozoer (encellede parasitter), mange sopparter og noen alger.

I denne sammenhengen refererer begrepet organisme seg til en biologisk enhet som inneholder eller bærer den informasjonen som er nødvendig for sin egen reproduksjon, og som under normale forhold kan eksistere som en uavhengig enhet.

Mikroorganismene omfatter egentlig kun encellede organismer, men i praksis regnes også mikroskopiske livsstadier av flercellede organismer som rundormer og flatormer med til mikrobiologien.

Det ble lenge diskutert om virus skulle oppfattes som levende vesener, fordi de er helt avhengige av vertsceller for å kunne formere seg (obligat intracelulære). De kan imidlertid av og til overleve uavhengig av vertscellen og regnes derfor som mikroorganismer. Virus kan ikke sees i lysmikroskop, men kan fotograferes i elektronmikroskop (mikroskop).

I medisinen er man mest opptatt av de mikroorganismene som forårsaker sykdom. Denne gruppen utgjør imidlertid en relativt liten del av det enorme antallet mikroorganismer som eksisterer, både som normalflora på mennesker og dyr, og ellers fritt i miljøet.

De fleste mikroorganismene kan dyrkes på næringsmedier, men virus og Chlamydia må dyrkes i cellekultur.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.