Akkvirert, ervervet (om sykdom eller defekt). Motsatt: kongenital, medfødt.