Akustisk rhinometri, metode for objektiv beskrivelse av passasjeforholdene i nesen.