Allotypi, betegnelse for at en egenskap finnes hos noen, men ikke hos alle individer av samme art.