Amfipatiske molekyler, langstrakte molekyler der den ene enden er blandbar med vann (hydrofil) og den andre er fettløselig, dvs. lite blandbar med vann (hydrofob). Eksempler er lipidene som danner cellemembraner, samt såper og detergenter, som leirer seg rundt fettstoffer slik at de løses i vann.