aminosyre-tRNA-syntetase, enzym som katalyserer binding av aminosyrer til tRNA ved oppbygging av proteinkjeden på cellens ribosomer. Hver aminosyre (i alt 20) har sin spesifikke syntetase.