Analytisk, som gjelder eller har preg av analyse; som har fremkommet ved analyse.

Studie som er designet slik at man kan studere sammenhenger, det vil si assosiasjoner og mulige årsakssammenhenger. Målet er å identifisere eller måle effekten av risikofaktorer og/eller eksponeringer. Kan teste hypoteser i motsetning til deskriptive (beskrivende) studier. Analytiske studier kan ha ulike forskningsdesign, blant annet tverrsnittsundersøkelser, kohortstudier og kasuskontrollstudier.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.