Anoksemi er oksygenmangel i blodet, det vil si redusert innhold av oksygen i arterielt blod. Begrepet brukes vanligvis i samme betydning som den språklig riktigere benevnelse hypoksemi.