Antihelix er folden i ørebrusken som ligger ved siden av den ytre ørefold (helix). Ofte brukes formen anthelix. Se øre.