Anatomi er læren om kroppsdelenes normale oppbygning. Normalanatomien beskriver den friske kroppen, i motsetning til den patologiske anatomien, som beskriver sykelige og unormale tilstander. Menneskets anatomi er grunnlaget for å forstå fysiologien og den er derfor et grunnleggende fag for legevitenskapen. Hele artikkelen

Ny artikkel