Anus preternaturalis, tarmåpning laget ved operativt inngrep. Ved hindringer av passasjen i endetarmen eller ved operasjoner der et større stykke av tarmen må fjernes, kan det bli nødvendig å lage en ny tarmåpning i bukveggen. Se også colostomi.