Apikal, i retning mot eller ved spissen (apeks). Motsatt: basal.