Artikulasjonsforstyrrelse, vanskeligheter med å uttale ord (talevanskeligheter) som kan føres tilbake til forstyrrelse i bruk av taleorganene. Artikulasjonsforstyrrelse må skilles fra vanskeligheter med å tale (f.eks. finne ord for noe personen tar på eller hører), som skyldes skader i bestemte deler av hjernen, og hvor det ikke kan påvises problemer med taleorganene. Se også agnosi.