Nevrologi

Nevrologi, læren om sykdommer i nervesystemet. Nevrologi er en egen legespesialitet som tar hånd om sykdommer i nervesystemet, for eksempel epilepsi, Parkinsons sykdom og multippel sklerose. I noen tilfeller må pasienter med nevrologiske lidelser opereres, og dette gjøres da vanligvis i nevrokirurgiske avdelinger, eventuelt i ortopediske avdelinger hvis det dreier seg om rygglidelser. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Nevrologi

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Line Marie Berteussen

Inneholder 3 kategorier:

  1. Nevrologiske undersøkelser
  2. Sykdommer i nervesystemet
  3. Symptomer fra nervesystemet

Inneholder 8 artikler: