Nevrologi er læren om sykdommer i nervesystemet. Nevrologi er en egen legespesialitet. Nevrologiske avdelinger finnes ved 18 norske sykehus, som omfatter alle universitetssykehus og mange lokalsykehus. Det finnes også privatpraktiserende nevrologer. Hele artikkelen

Ny artikkel