Nevrologi

Nevrologi, læren om sykdommer i nervesystemet. Nevrologi er en egen legespesialitet som tar hånd om sykdommer i nervesystemet, for eksempel epilepsi, Parkinsons sykdom og multippel sklerose. I noen tilfeller må pasienter med nevrologiske lidelser opereres, og dette gjøres da vanligvis i nevrokirurgiske avdelinger, eventuelt i ortopediske avdelinger hvis det dreier seg om rygglidelser.Nevrologiske avdelinger finnes ved alle regionsykehus og sentralsykehus, samt ved enkelte lokalsykehus. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Nevrologi

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 3 kategorier:

  1. Nevrologiske undersøkelser
  2. Sykdommer i nervesystemet
  3. Symptomer fra nervesystemet

Inneholder 8 artikler: