Nevrologi

Nevrologi er læren om nervesystemet og sykdommer i det. Nevrologi er en egen legespesialitet som tar hånd om sykdommer i nervesystemet, for eksempel epilepsi, Parkinsons sykdom og multippel sklerose. I noen tilfeller må pasienter med nevrologiske lidelser opereres, og dette gjøres da vanligvis i nevrokirurgiske avdelinger, eventuelt i ortopediske avdelinger hvis det dreier seg om rygglidelser. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Nevrologi

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel