Nevrologi

Nevrolog, (av nevro- og -log), betegnelse på lege spesialutdannet i nervesykdommer. Utdannelsen tar i Norge 5 år.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Espen Dietrichs

Universitetet i Oslo

Redaktør

Hilde Ørbo

Inneholder 3 kategorier:

  1. Nevrologiske undersøkelser
  2. Sykdommer i nervesystemet
  3. Symptomer fra nervesystemet

Inneholder 28 artikler: