Aversjon er det å ha sterk uvilje imot noe, oftest følelsesmessig. Begrepet brukes også om ledsagende fysiologiske (kroppslige) reaksjoner, som for eksempel kvalme.