Aversjon, ha sterkt imot noe, oftest følelsesmessig. Men begrepet brukes også om ledsagende fysiologiske (kroppslige) reaksjoner, som f.eks. kvalme.